Cloudsheet
 

Õiglase palga maksmise teeb keeruliseks algaja ettevõtja rollide paljusus.  Olla korraga juhatuse liige, investor, teenusepakkuja ja palgatöötaja ei ole alati lihtne. Et oma rollidega pidevalt mitte vastuollu minna, oleks hea teha iseenda jaoks põhjendatud otsus, millest lähtuvalt endale tasu maksta.

Loe edasi...

 

Kuidas arvutatakse haigushüvitist – millised on tööandja kohustused ja võimalused ning millest lähtub hüvitise arvestamisel Haigekassa.

 

Töövõimetushüvitist on töötajal õigus saada 70% töötasust alates neljandast haiguspäevast. Neljandast kuni üheksanda haiguspäevani on hüvitist kohustatud tasuma tööandja, edasi katab kohustuse Haigekassa. Kui töötaja töötab mitmel töökohal, edastatakse haigusleht kõikidele tööandjatele ja igaühel neist on töövõimetushüvitise maksmise kohustus.

Loe edasi...

 

Üldreegel riikliku ravikindlustuse saamiseks on lihtne – töötava inimese eest peab tasuma sotsiaalmaksu.  Sotsiaalmaksu tasub kas töötaja (FIE) ise enda eest või tasub töötaja eest maksu tööandja.

Riik tagab õiguse ravikindlustusele harilikult nendele inimestele kes ei tööta: 19-aastastele lastele, õpilastele ja üliõpilastele, ajateenijatele, rasedatele, töötutele, lapsehoolduspuhkusel olijatele, ülalpeetavatele abikaasadele, pensionäridele ja puudega inimeste hooldajatele. 

Loe edasi...

 

Start-up maailmas õpetatakse äriidee kiiret katsetamist – kui idee ei tööta, ära kuluta oma ressursse, vaid tee kiire otsus lõpetada. Sama reegel kehtib ka ettevõtte maksejõuetuks muutumise korral – kui on selge, et raha, millega töötajatele palka maksta, ei ole ega tule - reageeri kiiresti.

Loe edasi...

 

Töötaja koondamise puhul tuleb lisaks töötaja poolt välja teenitud töötasule ja kasutamata puhkusehüvitisele välja maksta etteteatamistähtaja mittejärgimise hüvitis (juhul, kui tähtaega ei järgita) ning koondamishüvitis.

Teatud juhtudel, vastavalt RTJ 8-le, on töösuhte lõpetamisega seotud eraldised vajalik kajastada finantsaruannetes enne nende tegelikku väljamaksmist.

 

Loe edasi...

 

Puhkus on välja võetud ja ettegi puhatud, kuid hädasti oleks tarvis veel ühte vaba päeva/nädalat/kuud? 
Appi tuleb palgata puhkus, aga seda omadel tingimustel.

Loe edasi...

 

Kui töötaja ja tööandja omavahel teisiti kokku ei lepi, tuleb puhkusetasu välja maksta eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust.

Milline on piirang omavaheliseks kokkuleppeks ja millal maksta puhkusetasu kui puhkus jookseb ühest kalendrikuust teise?

Loe edasi...

 

Sellist küsimust kuuleb raamatupidaja sageli, ja ilmselt tihedamini just nendes asutustes kus vahel ka preemiat makstakse.

Mida me tegelikult sellist küsimust esitades mõtleme?

Loe edasi...

 

Äripäeva ajakirja RP Praktik poolt aprillis läbi viidud uue põlvkonna majandustarkvara kasutustesti võitis Cloudsheet palgaarvestustarkvara!

Testi kokkuvõttes noppis Cloudsheet maksimaalsest 60 punktist 50 punkti!

Palju kiidusõnu saime kasutusmugavuse ja lihtsa ülesehituse eest. Täname korraldajaid tunnustuse ja testijaid praktilise tagasiside eest, mille põhjal saame olla veelgi paremad.

Alljärgnev tekst on refereering artiklist aprillikuises ajakirjas RP Praktik.

Loe edasi...

 

Soe ilm ja pikk õhtupäike annavad juba pikemat aega märku et üürike põhjamaa suvi koputab kohe uksele. Magusamate puhkuseaegade järgi käib juba varakevadel tihe rebimine – märtsi lõpuks peab puhkusekava olema kokku lepitud. Lihtsam on puhkuseid planeerida ettevõtetes kus kas kõik neli nädalat või osa puhkusest on ettevõte suletud – ehk kollektiivpuhkusel. Teistes ettevõtetes on pinged õhus ja igaüks võitleb iseenda eest.

Loe edasi...

 

Tarkvara kasutus võimaldab palgaarvestuse protsessi hallata paremini kui näiteks Exceli tabel ning muudab arvestaja töö lihtsamaks. Kõik majandustarkvarad on oma olemuselt suunatud korduvate, sarnaste omadustega tehingute registreerimisele, säilitamisele ja hilisemale aruandlusele. Siiski ei ole veel arendatud tarkvara mis teeks kogu töö inimese sekkumiseta. Seega on tarkvara efektiivse kasutuskogemuse tarvis vajalik hea koostöö kasutaja ja tarkvara arendaja vahel.

Loe edasi...

 

Olles aastaid raamatupidajana töötanud, võin julgelt väita, et palgaarvestus ei ole töö kõige lihtsamate killast. Mitte et palgaarvestus oleks tehniliselt raske, kuid palgapäev võib arvestajale mõjuda kohati lausa hirmutavalt ja sellele järgneval ajal on selgelt tunda pinge langust. 

 

Loe edasi...

 
 

Kontakttelefon 522 2388   © 2017 Payroll Solutions OÜ