Cloudsheet
 

Olles aastaid raamatupidajana töötanud, võin julgelt väita, et palgaarvestus ei ole töö kõige lihtsamate killast. Mitte et palgaarvestus oleks tehniliselt raske, kuid palgapäev võib arvestajale mõjuda kohati lausa hirmutavalt ja sellele järgneval ajal on selgelt tunda pinge langust. 

 

 

Mis muudab palkade arvestuse nii keeruliseks ja vastutusrikkaks? Siinkohal ei peatuks pikemalt vastutusel teiste inimeste - enamasti omaenda kolleegide - või riigi ees, sest see on kõigile selge, et olgu raamatupidaja haige või talvel kodus lumevangis -  palgad ja maksud peavad ikka õigeagselt makstud saama.

Mõistust appi võttes võib tuua välja mitmeid põhjuseid mis selle raamatupidamise valdkonna niivõrd keeruliseks muudavad:

 • palga arvestus koosneb erinevate tasuliikide arvestusest. Tasuliikidel - näiteks puhkusetasu, haigushüvitis, koondamishüvitis - on erinevad ja ajas muutuvad:
  • arvestusmeetodid - näiteks käesoleval hetkel võib puhkusetasu väljenduda kas põhipalga säilitamise või kuue kuu keskmise palga alusel arvutatud tasuna;
  • maksustamisreeglid - selleks, et teada kui palju töötajale palgapäeval raha kanda, tuleb olla kursis sellega, milliseid tasusid milliste maksumääradega maksustatakse.
 • maksustamine on isikustatud ehk erinevate inimeste poolt väljateenitud tasu maksustatakse erinevalt. Siinkohal on peamisteks märksõnadeks:
  • maksuvaba tulu suurus (kas inimene saab töötasu rohkem kui ühelt tööandjalt);
  • miinimumpalgaga töötaja korral töötasu alammäära ehk miinimumpalga suurenemine;
  • kohustuslik kogumispension - millise paketiga inimene erinevatel aegadel liitub;
  • pensioniikka jõudnud töötaja tasu maksustamine.
 • töötasu maksustamine on kassapõhine:
  • kui ettevõtte käivet maksustatakse tekkepõhiselt, siis palkasid kassapõhiselt ehk väljamakse aja järgi. Selline maksustamine nõuab samaaegselt kahte erinevat arvestust – tekkepõhist arvestust selleks, et palga- ja maksukulud saaksid finantsaruannetes kajastatud õiges perioodis ja igakuist kassapõhist arvestust maksude arvestamiseks ja deklareerimiseks;
 • maksude detailne deklareerimine. Tööjõumaksud deklareeritakse igakuiselt:
  • eraldi iga töötaja lõikes;
  • töötajale välja makstud töötasu liigi põhiselt. 
 • iga töötaja on elav inimene - kord on ta puhkusel, siis haige, vahel harva teeb mõne ületunni, võtab õppepuhkust, sünnitab või jääb vanaduspensionile. Kogu loetletud info on palgaarvestuse sisend, mis peab õigeks ajaks üheselt arusaadaval kujul jõudma palgaarvestaja arvutisse.
 • palgaarvestuse perioodilisus - reeglina arvestatakse ettevõtetes töötasusid kord kuus, mis tingib selle, et väga lühikese ajaga tuleb teha suur hulk rutiinset kuid samas täpsust nõudvat tööd. Juhul kui algandmed saabuvad hommikul ja õhtuks peavad palgad olema teele pandud, võib juhtuda, et aeg kontrollimiseks jääb liialt lühikeseks.

Palgaarvestus on eri osapoolte - töötaja, tööandja ning riigi - soovide ja nõudmiste puutepunkt. Palgaarvestaja on see ühenduslüli, kes info kolmelt poolt kokku kogub, arvestab, maksab ja deklareerib. Aitäh!

Cloudsheet on Sulle sellel teel abiks.

 

 

 

Kontakttelefon 522 2388   © 2017 Payroll Solutions OÜ